OGLĄDAJCIE TVP Kultura codziennie od 13.00-17.00!

J. angielski   
klasa 1 
Proszę o powtórzenie całego słownictwa z działu 4 tj.: nazwy kolorów oraz liczebniki 1-10 
( pisownia) 
W razie jakichkolwiek pytań lub nieuzupełnionych notatek u dzieci proszę o kontakt na maila: 
asia78p@op.pl będę przesyłać indywidualnie.

J. angielski
klasa 2
Proszę powtórzyć pisownię liczebników 1-100. Korzystamy z materiałów wklejonych w zeszycie. 
Powtarzamy także scenki w sklepie. Wklejki też są w zeszycie . Uczniowie którzy mają ćwiczenia w domu zupełniają do końca unitu 4. 
W razie jakichkolwiek pytań lub nieuzupełnionych notatek u dzieci proszę o kontakt na maila: 
asia78p@op.pl będę przesyłać indywidualnie.
J. angielski
klasa 3 
Proszę powtórzyć pisownię słówek z działu 4, zwroty ze str. 47 podręcznik. Osoby które nie zrobiły w zeszycie zadania 2 str.47 proszę o uzupełnienie. Proszę również powtórzyć pytanie o godzinę oraz podawanie godzin. Korzystamy z notatek w zeszycie lub z książki str.48.
Dzieci które jeszcze w języku polskim mają problem z podawaniem godzin  niech wykorzystają ten czas na naukę. 
W razie jakichkolwiek pytań lub nieuzupełnionych notatek u dzieci proszę o kontakt na maila: 
asia78p@op.pl będę przesyłać indywidualnie. indywidualnie.

 

Klasa IV

Język angielski – nauczyć się odmiany czasownika HAVE GOT na pamięć (forma twierdząca, przecząca i pytająca), napisać w zeszycie krótki opis ulubionego zwierzątka (według schematu z zeszytu zad.5/67); wykonać w zeszycie zadania 2,3,i 4 str. 73podr. edytafa@gmail.com

Matematyka- proszę przypominać sobie tabliczkę mnożenia. Wymyśleć po dwa zadania z treścią na pisemne dodawanie i odejmowanie i rozwiązać w zeszycie (dane, szukane, rozwiązanie, sprawdzenie, odpowiedź).

Historia- proszę o uzupełnienie kart pracy dotyczącej rozbiorów. Zapoznać  się z tematami z podręcznika „Dał nam Przykład Bonaparte” i „Powstańcy styczniowi i podziemne państwo”.  gosiasemeniuk13@gmail.com

Język polski – wykonajcie komiks pt. „Księga dżungli”; przeczytajcie lekturę  „Tajemniczy ogród” robli@interia.pl

Przyroda- Proszę wykonać wszystkie zadania w zeszycie ćwiczeń, które dotyczą tematu: „Podsumowanie działu- Ja i moje otoczenie.” bjoachimowicz.szkoła@wp.pl

Klasa V

Język angielski – wykonać w zeszycie zadania3,4/67 podr.; przeczytać tekst str. 70 podr. I wykonać zad. 2/70 do tekstu. edytafa@gmail.com

Historia- Zapoznać  się z tematami z podręcznika „ Upadek i odbudowa państwa pierwszych Piastów” i „Panowanie Bolesława Krzywoustego”, zrobić notatkę w zeszytach ( może być kolorowa mapa myśli). gosiasemeniuk13@gmail.com

Język polski – przeczytajcie „Opowieści z Narnii”; powtórzcie wiadomości dotyczące „Przygód Odyseusz” (robli@interia.pl)

Matematyka- odrobić te zadania, które macie zadane, utrwalać tabliczkę mnożenia, mnożenie i dzielenie pisemne oraz wzory na pola figur płaskich. beatakielbasa.szkola@gmail.com

Biologia, Geografia- Uczniowie w zeszytach do geografii mają wpisane tematy i zadania do wykonania z 2 przedmiotów: biologii i geografii. bjoachimowicz.szkoła@wp.pl

KlasaVI

Język polski-przeczytać lekturę Felix, Net i Nika; utrwalić części zdania. anek@vip.onet.pl

Język angielski – wykonać w zeszycie opis ulubionego filmu (zad. 5/71) oraz zadania 1-6 str. 73, zad. 1/75 oraz dopisać po 3 produkty do każdego sklepu; następnie wypisać i przetłumaczyć nieznane słówka z dialogu str. 76; wykonać w zeszycie zad. 2,4,5/77 oraz wszystkie zadania z Unitu 5 w zeszycie ćwiczeń. edytafa@gmail.com

Historia- Zapoznać  się z tematami z podręcznika „ Rzeczpospolita w okresie kryzysu- czasy saskie” i „Ostatnia wolna elekcja i I rozbiór Rzeczypospolitej”, zrobić notatkę w zeszytach ( może być kolorowa mapa myśli). gosiasemeniuk13@gmail.com

Geografia- Zapoznać  się z tematami z podręcznika: „ Europa Południowa- turystyczny raj.” Proszę przygotować się do powtórzenia z działu: „Geografia Europy.” bjoachimowicz.szkoła@wp.pl

Biologia - Zapoznać  się z tematami z podręcznika : „Budowa ptaków. Przystosowanie do lotu”, „Rozmnażanie i rozwój ptaków”. Pod każdym tematem znajdują się zadania sprawdzające. Proszę udzielić odpowiedzi w zeszycie na 1 wybrane pytanie. bjoachimowicz.szkoła@wp.pl

Matematyka – wykonać  zadania 17 do 20 z podręcznika str.106 oraz  Co umiem? Str.161. Powtarzać wzory na pole powierzchni graniastosłupa i sześcianu oraz objętość prostopadłościanu i sześcianu. Przypomnieć zamianę jednostek . sahadelw@o2.pl

Klasa VII

Język polski- przeczytać lekturę- Mały Książę; napisać charakterystykę wybranej postaci literackiej anek@vip.onet.pl
Język angielski – wykonać zadania z podręcznika w zeszycie (powtórzenie wiadomości): zad. 1-6/64, zad. 4/66, zad. 6 i 8/67 oraz wszystkie zadania w zeszycie ćwiczeń – Unit 5 edytafa@gmail.com

Historia- utrwalać wiadomości z działu dotyczącego I wojny światowej,  obejrzeć film dokumentalny dotyczący I wojny światowej gosiasemeniuk13@gmail.com

Język niemiecki- nauczyć się słówek z rozdziału pt. Schule (podrecznik na końcu rozdziału 5), wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń do końca tematu Wie heiβt das auf Deutsch?, Napisać 5 zdań wykorzystując nowo poznane słownictwo. martahumin.szkola@gmail.pl

Biologia - Zapoznać  się z tematami z podręcznika : „Funkcjonowanie oka. Wady wzroku”, „Ucho – narząd słuchu i równowagi”, „Inne Zmysły”. Proszę odpowiedzieć ustnie na pytania umieszczone  pod tematami. bjoachimowicz.szkoła@wp.pl

Geografia- Zapoznać  się z tematami z podręcznika: „Powodzie i ochrona przeciwpowodziowa” , Warunki rozwoju gospodarki energetycznej”. Proszę odpowiedzieć ustnie na pytania umieszczone  pod tematami. bjoachimowicz.szkoła@wp.pl

 Chemia- Proszę powtórzyć czynniki wpływające na rozpuszczanie różnych substancji w wodzie. bjoachimowicz.szkoła@wp.pl

Matematyka- przećwiczyć przekształcanie wzorów zad 1 do 7 str. 215,  przygotować się do powtórzenia z
działu 5. Wyrażenia algebraiczne. sahadelw@o2.pl Proszę  sprawdzać dalsze instrukcje.

Fizyka-  proszę powtórzyć  poznane zasady dynamiki oraz opisać dwa doświadczenia dotyczące poznanych
zasad I  i  III . sahadelw@o2.pl

Klasa VIII

Język angielski – wykonać karty pracy (str.86-87) w całości, napisać w zeszycie przedmiotowym 3 wypowiedzi pisemne (zad. 6/89, 6/101, 5/111; Nauczyć się słówek z Unitu 8 na kartkówkę oraz Bank Funkcji Językowych 12, 13 i 14 na pamięć. Utrwalić i powtórzyć materiał gramatyczny do sprawdzianu (czasy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe z kart pracy). edytafa@gmail.com

Historia- obejrzeć film dokumentalny dotyczący Solidarności- „Solidarność. Największy ruch społeczny w dziejach świata” www.youtube.com/watch?v=g_2x47GS-V4 gosiasemeniuk13@gmail.com 

Język polski – obejrzyjcie „Krzyżaków” H. Sienkiewicza; wyznaczone osoby przygotowują prezentację dotycząca lektury; wypełnijcie otrzymane karty pracy (robli@interia.pl)

Matematyka – rozwiązać zadania od 1do 7 str.205 zrobić zdjęcie lub skan i wysłać na adres sahadelw@o2.pl do poniedziałku 16.03 2020r.  do godziny 10.00. Zadania od  8 do 11 wykonać na podstawie zrobionych przykładów do środy 18.03.2020  i wysłać do godziny 10.00 . Będzie to jednocześnie praca z informatyki. Pliki podpisać  swoim nazwiskiem i pierwszą literą imienia np. (sahadelw1.), (kowalskij1.)w temacie podać ,,Praca zdalna,,. Proszę  sprawdzać dalsze instrukcje.

Fizyka – powtórzyć wiadomości o prądzie elektrycznym. Przygotować się do sprawdzianu. sahadelw@o2.pl

Muzyka: https://drive.google.com/file/d/15d2NKNBb75-NUiakThPuQCoHRFJnLaey/view?usp=sharing

Plastyka: https://drive.google.com/file/d/1GnLgw3zAX3GSqgqJwJS7bHzNeYIjxySQ/view?usp=sharing

W-F  ZADANIE DLA KLAS 6,7,8 ZREDAGOWAĆ REGULAMIN GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ I RĘCZNĄ. zbigniew.pulajdowicz@interia.com