Nauczyciele przedstawili sprawozdania z konkursów szkolnych i pozaszkolnych, które odbyły się w roku szkolnym 2013/2014.

 

Dnia 20 września 2013r.odbył się w klasie IV konkurs czytelniczy „Umiem czytać”, udział wzięli wszyscy uczniowie. Nagrody zdobyli: Kacper Berbeć, Michał Wasyluk, Monika Wronka, Emilia Hipsz.

Dnia 19 października 2013r. odbył się Gminny Konkurs Plastyczny w Strupinie Dużym pod hasłem ,,Moja szkoła’’. Nagrody zdobyli: Dominika Szczygieł, Zofia Latos klasa I, Natalia Hurko klasa II, Aleksandra Szczygieł klasa III.

Dnia 19 października 2013 r. odbył się gminny konkurs plastyczny „Ilustracje do wiersza P. Hołyszowej., uczestniczyli w nim uczniowie klas IV-VI. Nagrody zdobyli: Emilia Hipsz, Dominika Kubacka, Magdalena Wepa, Szymon Nowicki, Paulina Dec, Wyrostek Oliwia. Tego samego dnia odbył się Gminny Konkurs recytatorki im. Pauliny Hołyszowej Wyróżnienie otrzymała uczennica klasy IV Julia Sołowej. Udział  brała również uczennica klasy IV Monika Wronka .  

W październiku  w klasach I-III oraz klasach IV-VI i gimnazjum zorganizowano konkurs różańcowy  - odpowiedzialne były :Makaruk  Barbara, Semeniuk  Alicja. W ciągu miesiąca  dzieci poznawały tajemnice różańcowe, zasady modlitwy na różańcu natomiast w domu wykonywały samodzielnie różańce. W szkole zorganizowano wystawę prac. Nagrody otrzymali:

 Klasa I

 Alan Binkiewicz, Jakub Żółciński, Julia Dyńska

Klasa II

Jakub Dziadko, Hubert Dziadko, Sandra Macygoniuk

Klasa III

Andżelika Kierepka , Aleksandra Szczygieł, Klaudia Żołnacz

Klasa IV

Kinga Kubacka, Monika Wronka, Wiktoria Wróblewska

W październiku  w klasach I-III oraz klasach IV-VI i gimnazjum zorganizowano Dzień Papieski  - odpowiedzialne były :Makaruk  Barbara, Semeniuk Alicja.W ciągu miesiąca dzieci zapoznawały się z życiorysem i działalnością Jana Pawła II, następnie małe dzieci rysowały portret papieża większe odpowiadały na pytania w konkursie. W nagrodę dzieci otrzymywały oceny celujące.

Dnia 18 grudnia 2013r. odbył się szkolny konkurs „ Najciekawsza bombka świąteczna”. Laureatami konkursu zostali: Monika Wronka klasa IV, Emilia Hipsz klasa IV, Ewelina Zaj klasa III g. , Magdalena Wepa klasa V. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Dnia 19 grudnia podczas szkolnej wigilii odbył się Szkolny Konkurs na najładniej zaśpiewaną kolędę. Nagrody w postaci słodkich upominków zdobyli:

I miejsce – klasa I  ”Z narodzenia Pana”

II miejsce – klasa 0 „pójdźmy wszyscy do stajenki”

III miejsce – klasa II „Bosy pastuszek”

IV miejsce – klasa III „Przybieżeli do Betlejem pasterze”

Dnia 3 lutego 2014r. odbył się szkolny  konkurs plastyczny „ Najpiękniejsza Walentynka”. Laureatami konkursu zostali: Ewelina Zaj klasa III gimnazjum, Natalia Makaruk klasa III gimnazjum, Karolina Pieczończyk klasa III gimnazjum, Elżbieta Kusy klasa II gimnazjum, Magdalena Wepa klasa V. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

Dnia 13 lutego 2014 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Mitologiczny pod hasłem „Wędrujemy śladami Odyseusza”. Wymagania konkursowe to znajomość przygód Odyseusza według Jana Parandowskiego. W konkursie brały udział cztery trzyosobowe zespoły z klasy V, które miały przed sobą zadania składające się z:

ü  nazwania poszczególnych etapów wędrówki Odyseusza,

ü  odgadnięcia postaci spotkanych przez bohatera w czasie wędrówki,

ü  odegrania scenki z rekwizytem, zgodnej z tekstem oraz przedstawiającej nazwę dyscypliny sportowej,

ü  dopasowanie podpisów do odpowiednich rysunków,

ü  ułożenia rozsypani obrazkowej przedstawiającej losy Odyseusza,

ü  rozwiązywania testów dotyczących wyrazów trudnych, a także podania hasła krzyżówki. 

Cały turniej prowadziła pani Iwona Blicharz. Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie: pani  Jolanta Sieciechowicz i pani Maria Ostrowska.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i  nagrody rzeczowe.

Oto lista zwycięzców olimpijskich zmagań:

I miejsce- M. Wepa, W. Wróblewska, O. Wyrostek

II miejsce – I. Olech, J. Dyński, A. Panasiuk

III miejsce-  Z. Kasprzak, K. Strelczuk, W. Majewska

IV miejsce – H. Kubacki, D. Kubacka, W. Łapa

 

Dnia 28 lutego odbył się diecezjalny konkurs „Święty Walenty, patron nie tylko zakochanych” udział brały wszystkie dzieci z klas I-III , wyróżnienia otrzymała uczennica klasy III Klaudia Żołnacz.

13 marca 2014 roku odbył się konkurs „Jesteśmy autorami baśni”, udział wzięli wszyscy uczniowie, nagrody zdobyli: I miejsce Patryk Dziadko, II miejsce Róża Dyńska,  Ilona Dyńska, III miejsce Emilia Hipsz.

Dnia 26 marca 2014r.odbył się konkurs  EKO MODA – pokaz mody ekologicznej

W  kategorii - szkoła podstawowa zajęły:

 

I miejsce – Agata Kubacka uczennica klasy VI

II miejsce –  Iwona Olech uczennica klasy V

III miejsce – Kinga Klajn uczennica klasy VI

 

W kategorii – gimnazjum zajęły:

 

I miejsce – Sara Jajus uczennica klasy II

II miejsce –  Aleksandra Wojciszko uczennica klasy II

III miejsce – Jolanta Fornal uczennica klasy III.

 

Zwycięzcy  konkursu  otrzymali  nagrody rzeczowe i dyplomy.

Imprezę przygotowały p. B. Joachimowicz, p. M. Semeniuk i p. I.Blicharz, a poprowadzili uczniowie klasy IG – W. Dolińska, A. Wepa i K. Plewiński. Wykonaniem zdjęć zajął się pan W. Sahadel.

 

Zgodnie z tradycją 27 marca 2014 roku w  naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Mitologiczny pod hasłem „Z mitologia na Ty”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klasy V. Celem konkursu było: popularyzacja tematyki mitologicznej, pogłębienie wiedzy o kulturze antycznej oraz pobudzanie aktywności czytelniczej uczniów. Trzyosobowe zespoły miały przed sobą zadania składające się z prezentacji przygotowanych szat, łączenia w pary bogów z ich zajmowanymi miejscami, wykonywanymi czynnościami oraz wypełniania tekstów związanych z mitami i mitologią.  Do walki drużyn zagrzewali pozostali uczniowie z klasy V. Cały turniej prowadziła pani Iwona Blicharz, a zmagania oceniały panie: Jolanta Sieciechowicz i Maria Ostrowska.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

Oto lista zwycięzców olimpijskich zmagań:

I miejsce- Z. Kasprzak, H. Kubacki, A. Pawłowski

II miejsce – M. Wepa, W. Wróblewska, O. Wyrostek

III miejsce-  D. Kubacka, I. Olech, A. Panasiuk

IV miejsce – S.Czerniej, D. Kaszczuk, N. Kędziora.

 

Dnia 7 kwietnia2014r odbył się ogólnopolski konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi – „ Nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu” – organizator KRUS w Chełmie. Konkurs skierowany był do uczniów szkoły podstawowej- klasy IV-VI. Zadaniem konkursu było wykonanie pracy plastycznej, w konwencji plakatu, w formie A3, techniką dowolną. Zadaniem szkoły było wyłonienie trzech najlepszych prac i dostarczenie ich do KRUSU w Chełmie. Najlepsze prace miały być wyróżnione nagrodami rzeczowymi a następnie miały być przekazane do etapu wojewódzkiego. Uczniowie naszej szkoły otrzymali dyplomy i podziękowania za udział w konkursie.

Dnia 16 kwietnia 2014 roku odbył się  Konkurs na ekologiczny koszyczek, stroik wielkanocny. Nagrody otrzymali:

klasa „O” – Aleksandra Semeniuk, Michał Cichosz, Kuba Dziekański, Klaudia Czwórnóg,

klasa I - Kuba Żółciński, Weronika Olszak, Natalia Kuczyńska, Alan Binkiewicz,         Jeremiasz Olech,

klasa II – Patrycja Giergiel,

klasa  III -  Andrzej Dyński, Marcin Marcyniuk,

klasa IV – Ilona Dyńska,

klasa V – Magdalena Wepa

klasa IG – Weronika Woźnica.

Konkurs na najładniejszą pisankę. Laureatami konkursu zostali: Monika Wronka, Paulina Miszczak, Kacper Berbeć, Oliwia Wyrostek, Hubert Kubacki, Bartłomiej Marcyniuk, Olga Fajman, Ilona Dyńska, Kacper Czuba, Zuzanna Kasprzak. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

22 kwietnia 2014 roku odbył się Szkolny Konkurs na plakat ekologiczny. Zwycięzcami konkursu  zostali: Julia Sołowej, Szymon Nowicki, Dorota Dyńska, Michał Wasyluk, Piotr Lewkowicz, Dominik Kozina, Oliwia Nowicka, Patrycja Hurko, Ilona Dyńska                i  Weronika Łapa.  Otrzymali oni nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

27.04.2014r. rozstrzygnięto Archidiecezjalny konkurs multimedialny pt. „Kapłan dziś”. Konkurs miał na celu zapoznanie z historią Seminarium Duchownego w Lublinie obchodzącego 300 – lecie istnienia. Wyróżnienie otrzymała uczennica klasy II gimnazjum Elżbieta Kusy.

28 kwietnia 2014 roku odbył się w Z Sz w Stawie Gminny Konkurs Wiedzy Prewencyjnej- „Jestem Bezpieczny”

IV miejsce ZS w Uhrze ( N. Hurko-  kl IV , D. Kubacka- kl.V, N. Leszczuk- kl. VI)

Dnia 9 maja 2014r. uczniowie klasy II gimnazjum wzięli udział w VI Potyczkach Gimnazjalistów Archidiecezji Lubelskiej pt; „Kościół ubogacający świat”. Nasza drużyna w składzie: Elżbieta Kusy, Dawid Gruszka i Michał Szczygieł zajęła III miejsce.

 

21 maja 2014 roku odbył się w Z Sz w Stołpiu Gminny Konkurs „Ekologia w matematyce na co dzień”

I miejsce Norbert Hurko ( kl.IV)

III miejsce Emilia Hipsz (kl.IV)

Uczestnicy: N. Leszczuk (kl. VI), B. Guz (kl.VI), D. Kubacka (kl.V), N. Kędziora (kl.V)

Dnia15 maja 2014 roku odbył się w klasie IVkonkurs ortograficzny.  Nagrody zdobyli:I miejsce Emilia Hipsz,  II miejsce Kacper Berbeć, III miejsce Julia Sołowej

Dnia 22 maja 2014r. został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów szkoły podstawowej. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną oraz wyłonienie zwycięzców. W konkursie uczestniczyło 12 uczniów. Uczestnicy pisali dyktando, pełne „pułapek” ortograficznych. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętności ich zastosowania w praktyce.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Zuzanna Kasprzak

II miejsce – Weronika Wróblewska

III miejsce – Dominika Kubacka

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

   Dnia 23 maja 2014r. odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski ,,Przyroda w poezji’’.

Nagrody zdobyli : Oliwia Nowicka klasa II, Weronika Olszak klasa I.

 

Dnia 23 maja 2014r. 20 rowerzystów wyruszyło ze szkoły w Uhrze, aby przejechać 12 km trasę brzegami Uherki w poszukiwaniu jej źródeł. Wszyscy pokonali trudy rajdu i z uśmiechem dotarli na metę, gdzie czekały na nich konkursy sprawnościowe z nagrodami oraz gry rekreacyjne. Dzieci: S. Mazurek, Sz. Nowicki, R. Korszla, A. Panasiuk B. Kiełbasa M. Marcyniuk A. Mazurek D. Franczak O. Nowicka N. Hurko Z. Latos J. Grajner otrzymały atrakcyjne nagrody.

 

   Dnia 28 maja 2014r. odbył się XI Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas I-III, uczestniczyli uczniowie klas II, III. Nagrody zdobyli: Julia Kimmel klasa II-II miejsce, Aleksandra Szczygieł klasa III-I miejsce.

Dnia 30 maja 2014r. odbył się gminny konkurs języka angielskiego „Make friends with English”. Konkurs miał  miejsce w Szkole Podstawowej w Srebrzyszczu i skierowany był do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Celem konkursu było sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu leksyki i gramatyki języka angielskiego. Do testu przystąpili uczniowie 4 szkół podstawowych z terenu gminy Chełm. W konkursie udział wzięły 2 uczennice naszej szkoły: Kinga Kubacka (kl. IV), która zajęła II miejsce oraz Dominika Kubacka (kl. V), która zajęła I miejsce. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci książek do gramatyki języka angielskiego, kubków, maskotek i przyborów szkolnych. Nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie uczniów do konkursu: p. Edyta Fajman.

Dnia 02 czerwca 2014r. w naszej szkole został zorganizowany piknik ekologiczny z okazji Dnia Dziecka. Uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach sportowych w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym. W licznych konkursach zdobyli nagrody:              W.  Majewska, A. Sotel, N. Hurko,  K. Smolira, T. Wronka, Z. Latos, K. Żołnacz,           A. Kierepka, A. Szczygieł, D. Dyńska, M. Błachnia, J. Hurko, K. Berbeć, O. Wyrostek, N. Leszczuk, P. Smolira, K. Superniak

 

Dnia 24.06.2014r. odbył się konkurs plastyczny „ Rodzina zastępcza szansą na dom” organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III gimnazjum. Dyplomy i podziękowania otrzymali: Sara Jajus, Weronika Suszko, Olga Fajman, Weronika Woźnica, Małgorzata Błachnia.

 

W roku szkolnym 2013/2014 w klasie IV odbył się klasowy konkurs matematyczny przeprowadzony przez panią Annę Cichosz. Przy realizacji tego konkursu uczestniczyli również nauczyciele pan Wojciech Sahadel i pani Maryla Ostrowska. Konkurs odbywał się w trzech etapach. Do pierwszego etapu przystąpili wszyscy uczniowie klasy IV, do drugiego etapu przeszli wszyscy, którzy poprawnie rozwiązali zadania z pierwszego etapu, a etap trzeci wyłonił   zwycięzców , którymi zostali: Norbert Hurko I miejsce Patrycja Jakubiec I miejsce Kinga Kubacka II miejsce Szymon Nowicki III miejsce. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, co przyczyniło się do utrwalenia materiału zrealizowanego na lekcjach matematyki.

 

       Osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2013/2014

Wyniki: szkoła podstawowa

Indywidualne biegi przełajowe : dziewczęta  V, chłopcy I,

Tenis stołowy indywidualny: dziewczęta III, chłopcy II,

Tenis stołowy drużynowy : dziewczęta II, chłopcy III,

Mini piłka koszykowa: dziewczęta VII, chłopcy III,

Mini piłka ręczna : dziewczęta III, chłopcy III,

Mini piłka nożna: chłopcy II ,

Czwórbój LA :dziewczęta III, chłopcy III

Gry i zabawy ruchowe : II.

Wyniki: gimnazjum

III miejsce w mistrzostwach województwa lubelskiego w piłce koszykowej w kategorii chłopcy

Indywidualne biegi przełajowe: dziewczęta I, chłopcy I,

Indywidualny tenis stołowy: dziewczęta III, chłopcy II,

Tenis stołowy drużynowy: dziewczęta I, chłopcy I,

Piłka koszykowa: dziewczęta VI, chłopcy III,

Piłka nożna halowa chłopców- II miejsce,

Piłka ręczna: dziewczęta IV, chłopcy II,

Piłka nożna chłopcy I.