LOSY ABSOLWENTÓW


1. Rafał Błachnia – ZSBiG w Chełmie –technik budownictwa

2. Karolina Ciemno-Czołowska – I LO w Chełmie – profil biologiczno- chemiczny

3. Damian Dec – ZSZ nr5 w Chełmie – technik spedytor

4. Jolanta Fornal – ZSGiH w Chełmie – technikum: fryzjerstwo

5. Adrian Giergiel – ZST w Chełmie - technik mechanik

6. Martyna Kędziora – I LO w Chełmie – profil matematyczno-fizyczny

7.Wiktor Kiełbasa – ZST w Chełmie – technik mechanik

8. Piotr Korszla – technik rolnictwa w Okszowie

9. Patrycja Kowalczyk – ZSBiG w Chełmie – technik architektury krajobrazu

10.Dawid Kujawski – ZSZ nr5 w Chełmie – technik spedytor

11.Bartosz Kuśniewski – ZSBiG w Chełmie – technik budownictwa

12. Natalia Makaruk – I LO w Chełmie – profil dziennikarski

13. Dorota Mazurek – ZSZ nr5 w Chełmie – technik górnictwa

14. Kamil Mazurek – ZSZ nr5 w Chełmie – technik elektryk

15.Jagoda Modzelewska – ZSGiH w Chełmie – technikum, profil fryzjerstwo

16. Piotr Orzędowski – ZSZ nr5 w Chelmie – technik spedytor

17.Natalia Patyk – ZSGiH  w Chełmie – zawodówka- kucharz

18.Stanisław Pastuszak – ZSBiG w Chełmie – zawodówka – murarz –tynkarz

19.Karolina Pieczończyk – ZSGiH w Chełmie – technik żywienia i usług gastronomicznych

20.Kamil Rogulski – ZSZ nr5 w Chełmie – technik spedytor

21.Patryk Sobolewski – ZSBiG w Chełmie – zawodówka – monter robót wykończeniowych

22,Bartłomiej Soczyński – ZSBiG w Chelmie - technik budownictwa

23. Klaudia Sołowej – ZSBiG w Chełmie – technik architektury krajobrazu

24. Kaja Szychulec - ZSBiG w Chełmie – technik architektury krajobrazu

25.Sebastian Wepa – ZST w Chełmie – technik informatyk

26.Natalia Wasyluk – ZSBiG w Chełmie - technik architektury krajobrazu

27.Kamil Wojciszko – ZSBiG w Chełmie – technik geodeta

28.Ewelina Zaj – ZST w Chelmie - technik cyfrowych procesów graficznych

29.Michał Zasiadczuk –ZST w Chelmie – technik mechatronik

 

 

ANALIZA

Ilość uczniów w poszczególnych szkołach:

I LO w Chełmie – 3 uczniów- 10,3%

ZSBiG w Chełmie – 10 uczniów- 34,4%

ZSZ nr5 w Chełmie – 6 uczniów – 20,6%

ZSGiH w Chełmie – 4 uczniów – 13, 7%

 ZST w Chelmie – 5 uczniów – 17, 2%

Technikum w Okszowie – 1 uczeń – 03%

 

Wybór kierunków nauczania:

Technik architektury krajobrazu – 4 uczniów

Technik budownictwa – 3 uczniów

Technik spedytor – 4 uczniów

Profil biologiczno- chemiczny – 1 uczeń

Profil matematyczno- fizyczny – 1 uczeń

Profil dziennikarski - 1 uczeń

Szkoły zawodowe – kucharz 1 uczeń, murarz – tynkarz 1 uczeń, monter robót wykończeniowych 1 uczeń

Technik górnictwa – 1 uczeń

Technik elektryk – 1 uczeń

Technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 uczeń

Technik geodeta – 1 uczeń

Technik informatyk – 1 uczeń

Technik cyfrowych procesów graficznych - 1 uczeń

Technik mechatronik – 1 uczeń

Technik mechanik – 2 uczniów

Technik rolnictwa – 1 uczeń

 

  • Badania losów absolwenta. Dane z tych badań wykorzystuje do: do weryfikowania Programu Wychowawczego Szkoły,
  • do zweryfikowania modelu absolwenta,
  • do pokazywania uczniom wzorców zachowań,
  • wspierania właściwych zachowań i postaw uczniów,
  • oraz zachęcania ich do podejmowania wysiłku, pokonywania trudności