Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
SZKOŁA PODSTAWOWA W UHRZE
w dniach 12-13 marca 2020r. organizuje jedynie zajęcia opiekuńcze. Od  16 do 25 marca funkcjonowanie jednostki zostaje czasowo ograniczone. Informacje
dla uczniów i rodziców będą ogłaszane na stronie internetowej szkoły:zsuher.gminachelm.pl
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych),

Dyrektorze,
zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały
się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.
Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj
do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację
o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów
w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji światowej.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,
ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone
od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS; przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,
pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

PROFILAKTYKA CHORÓB
WIRUSOWYCH

 


 

Drodzy Rodzice!

• Nie posyłajcie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły.

• Jeżeli Wy i Wasze dzieci nie mieliście kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.

• Jeżeli Wasze dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne bezzwłocznie powiadomcie najbliższą stację sanitarnoepidemiologiczną oraz zgłoście się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

• Jeżeli Wasze dziecko jest w wieku do 8. roku życia, to w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły należy się wam zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

                                                                                                            Dyrektor szkoły
                                                                                            Anna Cichosz

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W UHRZE OGŁASZA ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI
DO KLASY PRZEDSZKOLNEJ I KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
OD DNIA 01.03.2020