1-2-3-4-5-6

 

 

 "Dzięki temu, co nazywamy wychowaniem   i dobrymi obyczajami, daje się osiągnąć to, na co inaczej trzeba by siły, a co nie zawsze można siłą osiągnąć"

                                Johan Wolfgang Goethe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strona główna