ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA  IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W UHRZE * UHER32  22-100 CHEŁM  * WOJ. LUBELSKIE * TEL. 82-569-78-12 * E-MAIL uher.szkola@op.pl  lub  uher.szkola@wp.pl  nasza domena to www.zsuher.gmina.chelm.pl; rozdzielczość zalecana 1024x768

Aktualności 
Losy absolwentów
Dzwonki w szkole
Osiągnięcia uczniów

Raport z ewaluacji w  obszarze efekty

 Plan lekcji

Zasady rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego przy SP w Uhrze

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego

Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Uhrze

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej

Karta wyboru kół zainteresowań i języka obcego szkoła  podstawowa 

 

Wykaz programów nauczania

Projekt Edukacyjny w Gimnazjum Nowa Podstawa Programowa

Wizerunek szkoły na podstawie ankiety 2013

Oferta kół zainteresowań


Szkolna instrukcja przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego

Protokół konkursu ,,Pisanka"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady rekrutacji do Gimnazjum Publicznego
w Uhrze

Wniosek o przyjęcie ucznia do Gimnazjum Publicznego
Karta wyboru kół zainteresowań i języka gimnazjum
Wykaz podręczników
Szkolna instrukcja przeprowadzenia sprawdzianu w klasie VI
Szkolna instrukcja przeprowadzenia sprawdzianu w klasie VI

POKAZY
 W dniach 19 i 21 .09 uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w wyjazdach na pokazy  chemiczny i fizyczny na UMCS w Lublinie. Pokazy dają możliwość  oglądania doświadczeń i uczestniczenia w nich w uniwersyteckich laboratoriach. Ta forma nauki co roku cieszy się niesłabnąca popularnością wśród uczniów. Organizatorami wyjazdu był
Pan Wojciech Sahadel oraz Pani Barbara Joachimowicz.





FOTO W. SAHADEL
 

,,JESZCZE WCZORAJ GWIZDAŁ KOS,
JESZCZE WCZORAJ ŚPIEWAŁ LAS,
DZIŚ JUŻ RAZEM POD TABLICĄ
W NASZEJ KLASIE
PORA WRZOSY W BUKIET SPLEŚĆ
I ZAŚPIEWAĆ LATO CZEŚĆ
WITAJ SZKOŁO, WITAJ SZKOŁO SERWUS, CZEŚĆ."

NARODOWE CZYTANIE ,,WESELA,,
UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY UCZESTNICZYLI W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI ,,CAŁA POLSKA CZYTA WESELE" W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
w CHEŁMIE



FOTO W. SAHADEL
 

 

 

 Comenius

Comenius 2012-14
Comenius 2012-14 wix

Biblioteka

Zespół Uherzacy

Kontakt z dyrektorem tu możesz przesłać pytania, uwagi propozycje dotyczące szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2007-2017
W. Sahadel
 

ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W UHRZE * UHER32  22-100 CHEŁM  * WOJ. LUBELSKIE * TEL. 082-569-78-12 * E-MAIL uher.szkola@op.pl  lub  UHER.SZKOLA@WP.PL  nasza domena to www.zsuher.gmina.chelm.pl; rozdzielczość zalecana 1024x768