Uczeń miesiąca

września
 

     W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole kontynuowany jest konkurs „Uczeń miesiąca”. Celem konkursu jest wyłonienie spośród uczniów tych, którzy w sposób szczególny wykazują się kulturą osobistą, zaangażowaniem w życie szkoły, jak również znają i przestrzegają ustalonych norm społecznych. Zwycięzcy wyłaniani są drogą głosowania przez nauczycieli uczących w poszczególnych klasach. Głosowanie odbywa się
w ostatnim tygodniu każdego miesiąca.

 Laureaci września 2015 :

Aleksandra Semeniuk

Maja Tyszer

Wiktoria Dziadko

Julia Harań

Julia Kimmel

Aleksandra Szczygieł

Norbert Hurko

Kubacka Dominika

Karolina Dziadko

Natalia Tymicka

Podczas apelu wszyscy  uczniowie otrzymali dyplomy oraz kubek z wizerunkiem tarczy naszej szkoły.