UCZEŃ MIESIĄCA

LUTY 2015


 

Od drugiego semestru w Zespole Szkół w Uhrze imienia Romualda Traugutta, organizowany jest konkurs „Uczeń miesiąca”. Celem konkursu jest wyłonienie spośród uczniów tych, którzy w sposób szczególny wykazują się kulturą osobistą, zaangażowaniem w życie szkoły, jak również znają i przestrzegają ustalonych norm społecznych. Zwycięzcy wyłaniani zostają drogą głosowania przez nauczycieli uczących w poszczególnych klasach. Głosowanie odbywa się w ostatnim tygodniu każdego miesiąca.

W miesiącu lutym tytuł ucznia miesiąca uzyskali:

   Kl. Ia Patrycja Juszkiewicz

   Kl. Ib Dominik Kozina

   Kl. II Jeremiasz Olech

   Kl. III Patrycja Giergiel

   Kl. IV Dawid Franczak

   Kl. V Emilia Hipsz

   Kl. VI Dominika Kubacka

   Kl. I g Norbert Leszczuk

   Kl. II g Olga Fajman

   Kl. III g Michał Szczygieł


      Podczas apelu uczniowie otrzymali dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe
w postaci przyborów szkolnych. Wizerunek laureatów został zamieszczony na szkolnej stronie internetowej
http://www.zsuher.gmina.chelm.pl/,  oraz na szkolnym profilu Facebook     https://www.facebook.com/groups/371801918753/