ŚLUBUJEMY
Ślubowanie klas Ia i Ib 2014
 

W dniu 26.11.2014r. uczniowie klas Ia i Ib Zespołu Szkół w Uhrze im. Romualda Traugutta uroczyście ślubowali „ Prawdziwym uczniem być”. Następnie zostali pasowani przez dyrektora Bogumiłę Ryszkiewicz na uczniów Szkoły Podstawowej. Uroczystość uświetniły występy artystyczne pierwszaków i życzenia od rodziców, uczniów i  samorządu uczniowskiego. Ślubowanie przygotowały wychowawczynie klas pierwszych
Pani Wiesława Czwurnóg i Pani Elżbieta Rorenberg.


SMERFNE OTRZĘSINY
 

W dniu 28 listopada  2014 roku w Gimnazjum Publicznym w Uhrze odbyła się uroczystość otrzęsin i ślubowania klasy pierwszej gimnazjum. W tym szczególnym dniu uczniom towarzyszyli nauczyciele, rodzice i starsi koledzy- Gargamele i Klakiery, którzy przygotowali dla nich zadania i konkurencje  do wykonania. Po ich wypełnieniu  Smerfy – bo taki był w tym roku szkolnym motyw przewodni Otrzęsin, mieli zostać włączeni w poczet uczniów  gimnazjum. Wszystkie Smerfy świetnie poradziły sobie z wymyślonymi przez kolegów konkurencjami sprawnościowymi, tanecznymi i wokalnymi.
Po aprobacie starszych kolegów oraz pani dyrektor szkoły Bogumiły Ryszkiewicz  odnośnie gotowości do bycia uczniem gimnazjum w Uhrze pierwszoklasiści w oficjalnych strojach szkolnych  złożyli uroczyste ślubowanie.

„My uczniowie Gimnazjum Publicznego w Uhrze - ślubujemy dbać o honor i tradycje szkoły i godnie reprezentować jej imię, rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w nas nadzieje nauczycieli, wychowawców i rodziców, szanować poglądy i przekonania swoich kolegów i koleżanek…”  
wraz z tymi podniosłymi słowami uczniowie klasy pierwszej stali się pełnoprawnymi członkami społeczności gimnazjalnej.

Na koniec czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Uroczystość przygotowali wychowawcy
klasy I i III gimnazjum –Małgorzata Semeniuk  i  Wojciech Sahadel.