Pokazy fizyczne

w dniu 09.09.2014 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pokazach fizycznych przygotowanych przez pracowników
Katedry Fizyki UMCS
w Lublinie.
Tegoroczne pokazy przybliżyły uczniom zagadnienia
fizyki niskich temperatur, termodynamiki, drgań i fal oraz
nauki fizyki przez zabawę. Uczniowie brali czynny udział w  pokazach
 i z uwagą obserwowali i analizowali przygotowane doświadczenia. Wyciągali  trafne wnioski.


 Festiwal Nauki
Chełm 26. 09.2014