Z FIZYKĄ NA TY

Pokazy Fizyczne 2013

W dniu 20. 09. 2013. uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli
w pokazach fizycznych, które przygotowali pracownicy katedry fizyki UMCS w Lublinie.
Pokazy podzielone były na cztery części:
Dynamika, Elektrostatyka, Ciśnienie, Drgania i fale

Uczniowie nie tylko z wielkim zaciekawieniem oglądali doświadczenia, ale również bardzo chętnie brali w nich osobiście udział.
Pokazy rozbudziły  w gimnazjalistach  wielką ciekawość co powinno przełożyć się w przyszłości na wyższy poziom wiedzy z przedmiotu.