OGÓLNOPOLSKI
  KONKURS NA PISANKĘ


 

Pieczęć instytucji                                                                   Uher 5.04.2017r

 
Protokół
z posiedzenia Komisji Konkursowej
I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla Dzieci i Młodzieży 2016/2017

pod hasłem
„Pisanka”

z dnia 5 kwietnia 2017 r.
 Komisja w składzie:
Przewodniczący –  Dyrektor Bogumiła Ryszkiewicz
Sekretarz – Agnieszka Grel
Członkowie – Alicja Dziurko, Anna Cichosz
przyznała nagrody spośród 285 nadesłanych prac  następującym osobom:

I miejsce

Izabela Stasiak ZS nr 1 Chełm opiekun Małgorzata Babkiewicz

Bartłomiej Tomczuk  Publiczna Szkoła Podstawowa nr21 Radom opiekun Anna Sałyga

Dominik Moń ZS w Uhrze opiekun Agnieszka Grel

Maciej Kubicki ZS w Czarnej opiekun Magdalena Mikosz

Norbert Kędziora ZS w Uhrze opiekun Agnieszka Grel

Maryla Michałek Stróża Kolonia opiekun Izabela Michałek

Mateusz Karwicki SP nr 21 Lublin opiekun Iwona Sumorek

Paulina Szczerkowska ZS świetlica szkolna w  Tomicach opiekun Teresa Giermek

Laura Grądzka SP nr 21 Lublin opiekun Jadwiga Kudyba

Szymon Dubaj ZS w Turobinie opiekun Barbara Harasim

Julia Różycka SP Wólka Hyżneńska opiekun Kazimiera Ostrowska

Karolina Bochra Okszów

II miejsce

Władarczyk Karolina  Okszów

Lidia Jaworska ZS w Turobinie opiekun Zofia Skiba

Weronika Zagórska SP w Czarnej opiekun Monika Bieszczad

Marta Płudowska  WCK Filia Warszawa opiekun Bogumiła Klaudel_ Rezler

Julia Wojtanowska PG w Czarnej  opiekun Dorota Charchut

 Julia Grajner ZS w Uhrze opiekun Agnieszka Grel

III miejsce

Hanna Gładkowska MiejskiZs w Skępem, SP opiekun Alina Staszkiewicz

Bartek Kiełbasa ZS w Uhrze opiekun Anna Cichosz

Ada Mościcka SP nr 10 Rzeszów opiekun Barbara Zinsterstein Kochan

Irmina Skrzypa ZS w Okszowie opiekun Dorota Włochal

Kacper Kopciewicz Zespół Szkolno- Przedszkolny w Turobinie opiekun Zofia Skiba

Mateusz Łapa ZS w Uhrze opiekun Agnieszka Grel

Patrycja Czuba Zs w Uhrze opiekun Alicja Dziurko

Natalia Kuczyńska ZS w Uhrze opiekun Agnieszka Grel

Wyróżnienia

Okszów

Bartłomiej Danak ZS w Okszowie opiekun Anna Jaroszek

Witkowska Natalia ZS w Okszowie

Wiktoria Gierun ZS w Okszowie opiekun Anna Jaroszek

Gliwice

Szymon Zimnicki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gliwicach opiekun Aleksandra Świerczek

Szymon Przytocki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gliwicach opiekun Aleksandra Świerczek

Lublin

Michał Wereski SP nr 21 Lublin opiekun Iwona Sumorek

Wiktoria Gdula SP nr3 w Lublinie opiekun Maria Wolska

Amelia Panek SP nr32 w Lublinie opiekun Ewa Sidor

Chełm

Konrad Szopiński ZS nr 1 w Chełmie opiekun Małgorzata Babkiewicz

Janów Podlaski

Patrycja Iwaniuk SP w Janowie Podlaskim opiekun Dorota Matejuk -Bąk

Tomice

Malwina Szypuła Zespół Szkolno- Przedszkolny w Tomicach świetlica szkolna opiekun Teresa Giermek

Czarna

Oliwia Żmuda SP w Czarnej opiekun Marta Czaja

Piotr Urbanek SP w Czarnej opiekun Marta Czaja

FranciszekToczyński SP w Czarnej opiekun Marta Lada

Ćwik Alicja SP w Czarnej opiekun Magdalena Mikosz

Weronika Igras SP w Czarnej opiekun Monika Bieszczad

Maria Taraszka SP w Czarnej opiekun Monika Bieszczad

Ropczyce

Paulina Róg ZS nr 2 w Ropczycach SP nr 5 opiekun Zdzisław Baran

Zofia Gawron ZS nr 2 w Ropczycach SP nr 5 opiekun Zdzisław Baran

Hubert Bukowski ZS nr 2 w Ropczycach SP nr 5 opiekun Zdzisław Baran

Częstochowa

Łucja Wilk  SP nr 50 w Częstochowie opiekun Jolanta Trzepizur

Zuzanna Paluch SP nr 50 w Częstochowie opiekun Jolanta Trzepizur

Rzeszów

Mateusz Nycz SP nr 10 w Rzeszowie opiekun Barbara Zinsterstein Kochan

Łukasz Kamiński SP nr 10 w Rzeszowie opiekun Barbara Zinsterstein Kochan

Ustrzyki Dolne

Dominika Zygmunt SP nr 1 w Ustrzykach Dolnych opiekun Ewa Szymanek

Kinga Kepka SP nr 1 w Ustrzykach Dolnych opiekunowie Ewa Szymanek, Małgorzata Socka

Gabriela Bochenek  SP nr 1 w Ustrzykach Dolnych opiekunowie Ewa Szymanek, Małgorzata Socka

Chorzele

Angelika Leśnikowska ZS w Duczyminie opiekun Grażyna Jabłonowska

Warszawa

Joanna Pajchel WCK Filia Anin opiekun Bogumiła Klaudel- Rezler

Zuzanna Brauła WCK Filia Anin opiekun Bogumiła Klaudel- Rezler

Lena Wróblewska WCK Filia Anin opiekun Bogumiła Klaudel- Rezler

Turobin

Maciej Tołpa SP w Turobinie opiekun Wioletta Wolska

Hubert Rycerz SP w Turobinie opiekun  Elżbieta Mamona

Patrycja Mituła SP w Turobinie opiekun Zofia Skiba

Zofia Stanicka SP w Turobinie opiekun Elżbieta Mamona

Oskar Różeński SP w Turobinie opiekun Teresa Małek

Głogów Małopolski

Karolina Rusin ZS w Głogowie Małopolskim opiekun  Ewa Skop

Amelia Liśkiewicz ZS w Głogowie Małopolskim opiekun Ewa Skop

Anna Migut ZS w Głogowie Małopolskim opiekun Anna Lenart-Kulig

Osieczna

Alicja Laskowska ZS w Osiecznej opiekun Izabela Hojsler

Alina Laskowska ZS w Osiecznej opiekun Emilia Swoboda

Magdalena Jaszkiewicz ZS w Osiecznej opiekun Izabela Hojsler

Wieliczka

Michał Nieckorz SP w Przebieczanach opiekun Agata Walęzak

Ustroń

Mikołaj Heller SP w Ustroniu opiekun Agnieszka Szonowska

Gdańsk

Lena Antonina Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 w Gdańsku opiekun Monika Bogińska

Ostrów Lubelski

Marcelina Antoniuk SP opiekun Dorota Kozłowska

Tarnawatka

Maja Kurylak ZS w Tarnawatce opiekun Grażyna Piasecka

Krężnica Jara

Kacper Barakowski opiekun Agnieszka Zieleniak

Olsztyn

Weronika Durczak opiekun Anita Durczak

Uher

Klaudia Żołnacz ZS w Uhrze opiekun Agnieszka Grel

Maja Tyszer ZS w Uhrze opiekun Alicja Dziurko

Kinga Popielnicka ZS w Uhrze opiekun Alicja Dziurko

Jakub Żółciński ZS w Uhrze opiekun Agnieszka Grel

Magdalena Biegańska ZS w Uhrze opiekun Agnieszka Grel

Paulina Dec ZS w Uhrze opiekun Anna Cichosz

Dominika Kubacka ZS w Uhrze opiekun Agnieszka Grel

Weronika Łapa ZS w Uhrze opiekun Agnieszka Grel

Ilona Bereda ZS w Uhrze opiekun Agnieszka Grel

Dominika Szczygieł ZS w Uhrze opiekun Agnieszka Grel

Judyta Kubacka ZS w Uhrze opiekun Agnieszka Grel

Oliwia Kuchta ZS w Uhrze opiekun Agnieszka Grel

Julia Harań ZS w Uhrze opiekun Agnieszka Grel

 Przewodniczący Komisji:                                                     Członkowie Komisji:

Bogumiła Ryszkiewicz                                                          Agnieszka Grel                                                                                                        Alicja Dziurko
                                                                                                       Anna Cichosz
……………………………

Pieczęć instytucji