Pali się!     Pali się !    

 

 W dniu 4 października 2007 r. o godz. 9 00 odbyły się ćwiczenia Jednostek OSP z terenu Gminy Chełm z udziałem Jednostek Ratowniczo  - Gaśniczych Nr 1 i 2 PSP w Chełmie. Miejscem ćwiczeń był Zespół Szkół w Uhrze. Zadaniem ćwiczeń było doskonalenie taktyki prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych w obiekcie użyteczności publicznej , jak również doskonalenie współdziałania wszystkich służb ratowniczych.


W ćwiczeniach udział wzieli:
1. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza  Nr 1 Chełm                  SLOp, GCBA 5/24,
2. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza  Nr 2 Chełm                  Sard,
3. OSP Staw                                                                                    GBA 2,5/16,
4. OSP Depułtycze                                                                         GLM,
5. OSP Weremowice                                                                     GLM,
6. OSP Rożdżałów                                                                         GLM
7. Posterunek Policji w Pokrówce
8. Ośrodek Zdrowia w Zagrodzie.
        Nadzór nad ćwiczeniami sprawował st. kpt. Włodzimierz Korecki, a kierownikiem ćwiczeń był st. kpt. Krzysztof Czarny.