Kronika

   

„Śladami Odyseusza” konkurs mitologiczny klasy V

Dnia 4 marca 2004r.młodzież klasy V zmagała się w konkursie mitologicznym. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała p. Iwona Blicharz zaś jury      w składzie :p. dyrektor Bogumiła Ryszkiewicz, p. Beata Kiełbasa i p. Anna Cichosz, oceniało pomysłowość uczniów podczas wykonywanych zadań oraz ich wiedzę o kulturze antycznej. Zwycięzcami zostali: M. Łukaszewski, A. Dudek,A. Kuśniewski  i  D. Harmas. Uczniowie nagrodzeni otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

 

powrót