Kronika

   

                                                        

Sukces gimnazjalisty z Uhra

BGŻ S.A. stworzyło szansę rozwoju wybitnie uzdolnionym pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkały na wsi. W renomowanym VII Liceum Ogólnokształcącym im .Juliusza Słowackiego w Warszawie została utworzona klasa w pełni sponsorowana przez Bank pod nazwą” Klasa BGŻ”. BGŻ S.A. przez trzy lata będzie pokrywać koszty nauki w liceum 25 uczniów z różnych regionów kraju w tym 4 uczniów z województwa lubelskiego. W czasie nauki Bank zapewni uczniom sponsorowanej klasy: zakwaterowanie w internacie, całodzienne wyżywienie podręczniki szkolne, pomoc w zakupie niezbędnej odzieży i obuwia, ponadto każdy uczeń będzie otrzymywał co miesiąc kieszonkowe w wysokości 100zł z przeznaczeniem na wydatki osobiste, pomoce szkolne i przejazdy do domu rodzinnego.

   Dyrektor Zespołu Szkół w Uhrze mgr Bogumiła Ryszkiewicz wraz z wychowawczynią 3 klasy Gimnazjum Publicznego mgr Anną Cichosz wytypowały 4 wybitnie uzdolnionych uczniów, którym zaproponowano ubieganie się o miejsce w klasie sponsorowanej przez BGŻ SA to: Joanna Szmuryłło, Katarzyna Hawryluk, Paweł Suszko, Paweł Guz. Uczniowie Ci uzyskiwali wysokie wyniki w nauczaniu ze średnią przekraczającą 5,1 oraz wykazywali się dużym zaangażowaniem w życie szkoły i uczestniczyli w różnorodnych konkursach na szczeblu powiatu, regionu i województwa osiągając znaczące sukcesy. Wysłano do Warszawy ich kwestionariusze zgłoszeniowe i listy motywacyjne napisane przez samych uczniów. W wyniku wstępnej rekrutacji do dalszego etapu zakwalifikowano 1 ucznia GP w Uhrze Pawła Guza, który uzyskał średnią ocen 5,87 i po przejściu 2 –go etapu rekrutacji centralnej został zakwalifikowany do klasy o profilu matematyczno-informatycznym.

 

powrót