Kronika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Zielona Szkoła

Uczniowie naszej szkoły w dniach 6-9 czerwca 2004r. wzięli udział w zajęciach „Zielonej Szkoły „ w Okunince nad J. Białym.

 O wyborze zadecydowały walory przyrodnicze terenu. Pobyt dzieci trwał 4 dni, zajęcia prowadzono w trzech grupach

I grupa  klasy I-III                                                                                                                          II grupa klasy IV-VI                                                                                                                      III grupa klasy gimnazjalne.

Celem uczestnictwa było nabywanie umiejętności samodzielnej obserwacji w terenie ,zastosowanie poznanych na lekcjach wiedzy w celu rozwiązania zadań. Uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań przyrodniczych poprzez poznawanie bogactwa roślin i zwierząt. Prowadzone zajęcia propagowały aktywne i bezpieczny wypoczynek, rozwijały wrażliwość wszechstronnej obserwacji tego środowiska.

I grupa pod kierunkiem pań: Renaty Adamek, Wiesławy Czwórnóg, Agnieszki Grel, Doroty Włocha, Jolanty Kuczyńskiej-Sieciechowicz uczestniczyła w grach i zabawach terenowych ,zajęciach plastycznych, muzycznych, w klasie drugiej przeprowadzono cykl zajęć edukacyjnych ”Las tętni życiem”. Realizowana była ścieżka czytelnicza „Cała Polska czyta dzieciom” Odpowiedzialna J. Kuczyńska-Sieciechowicz.

II grupa klasy IV-VI w ramach ćwiczeń w terenie poznawała położenie okolicy i zaznaczała na mapie. Ze zgromadzonych roślin tworzyła zielnik, a z materiałów przyrodniczych wykonywała prace plastyczne. Uczniowie rozpoznawali charakteryzowali i określali wiek drzew. W ramach akcji : „Cała Szkoła czyta dzieciom” poznawali przygody Harrego Pottera. Za pracę w tej grupie odpowiedzialne były panie: J. Fedon –Czapla, B. Joachimowicz, G. Prościńska.

III grupa – klasy gimnazjalne brały udział w lekcjach matematyki, chemii, j. polskiego, na których redagowali wypowiedzi pisemne na temat okolicy oraz pisali „Dyktando na wesoło”. Lekcja j. francuskiego były poświęcone ćwiczeniom leksykalno-gramatycznym i piosence francuskiej.

Odpowiedzialne za prowadzenie tych lekcji były panie: I. Blicharz, A. Cichosz, A. Ożóg, B. Kiełbasa, E. Łuć, D. Dymel, A. Semeniuk, W. Sahadel, M. Fajman.

Prowadzone były również zajęcia profilaktyki antyalkoholowej, a które odpowiedzialne były panie A. Łysakowska i B. Makaruk. Wszystkie grupy brały udział w grach zespołowych, zajęciach lekkoatletycznych, pływaniem w jeziorze prowadzonych przez Z. Pułajdowicza         i M. Skubisza. Na zakończenie dnia uczniowie przygotowywali ogniska, dyskoteki podczas których prezentowali swoje umiejętności artystyczne. Uczestnictwo w tego rodzaju zajęciach pozwoliło na kształtowanie u dzieci pozytywnych emocji związanych z ich samodzielnym odkrywaniem praw i piękna przyrody. Mamy nadzieję, że owe przeżycia będą miały wpływ na ich decyzje i postępowanie w środowisku przyrodniczym w przyszłym dorosłym życiu. Takie przedsięwzięcia nie byłoby możliwe gdyby nie starania pani dyrektor Bogumiły Ryszkiewicz i zastępcy pani Jadwigi Fedon-Czapla oraz pomocy finansowej gminy Chełm i PKS Chełm.

 

powrót