WCZORAJ  UCZNIOWIE
DZISIAJ ABSOLWENCI

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ZOBACZ

 

 


 


ADRES LOGOWANIA DO E DZIENNIKA
https://uonetplus-uzytkownik.vulcan.net.pl/gminachelm/
PEDAGOG RADZI
Informacja o poniższej treści została wysłana do wszystkich rodziców
i zamieszczona w czynnościach w dzienniku specjalisty.
        Rozpowszechnianie się nowego koronawirusa COVID – 19 na całym świecie spowodowało w ostatnich tygodniach wydarzenia dla większości z nas wyjątkowe i nieprzewidywalne. Sytuacja, w której się znajdujemy może powodować różne, często trudne stany emocjonalne np. strach, nasilony lęk, panikę. Niektórym może być trudno odnaleźć się w tej nowej i nietypowej sytuacji. Poniżej przedstawiam listę instytucji udzielających pomocy w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej w związku ze stanem zagrożenia epidemią.

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chełmie:
pod nr tel. 82-564-07-07
całodobowo dla osób objętych kwarantanną:
pod nr tel. 518-614-373
e-mail:oikchelm@op.pl

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1 w Chełmie:
pon. – pt.  w godz. 7.30 – 15.30 pod nr tel. 82-565-94-61

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Chełmie:
pon. – pt.  w godz. 7.30-15.30
pod nr tel. 82-565-73-69
całodobowo dla osób objętych kwarantanną:
pod nr tel. 791-926-255

Stowarzyszenie Integracji Rodzin Przystań w Chełmie (całodobowe wsparcie w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi):
pod nr tel. 512-577-451
 

Rekrutacja

W związku z zaistniałą sytuacją rekrutacja do Szkoły Podstawowej oraz Oddziału Przedszkolnego będzie odbywała się elektronicznie. Proszę o pobranie formularza zapisu ucznia  na komputer wypełnienie go i odesłanie na pocztę szkoły lub po uzupełnieniu zrobienie zdjęcia i odesłanie go również na pocztę szkoły:  uher.szkola@op.pl, jeżeli nie macie Państwo takiej możliwości to proszę dzwonić do pani sekretarki podając imię , nazwisko oraz pesel dziecka będziemy tworzyć listy a w terminie późniejszym uzupełnimy brakujące karty. Telefon: 781720071. Dziękujemy za zrozumienie.