JASEŁKA SZKOLNE
CHDK W CHEŁMIE
 

Jasełka pod kierownictwem Pani  dyrektor Bogumiły Ryszkiewicz we współpracy z nauczycielami ZS w Uhrze, zaprezentowali uczniowie naszej szkoły
wraz z zespołem Uherzacy.


ŚLUBOWANIE
KLASY PIERWSZEJ

 

OTRZĘSINY
KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM
Grono gimnazjalistów powiększyło się o 31 uczniów.
Wymyślne zadania nie bez trudności wykonywali pretendenci i udało się  są pełnoprawnymi gimnazjalistami.