"DZIEŃ KOBIET"

  

    Z okazji Dnia Kobiet 8 marca w Zespole Szkół w Uhrze odbyła się uroczysta akademia połączona z prezentacją talentów wokalnych, teatralnych i kabaretowych uczniów. Wszystkie urocze Panie – uczennice, nauczycielki i pracownicy obsługi otrzymały w imieniu wszystkich Panów, życzenia
i jabłuszko na drugie śniadanie.    

W przygotowaniach do tego święta wzięli udział A. Sieciechowicz - narrator, N.Makaruk - Adam, E. Zaj, P. Sobolewski, D. Guszka, R. Berbeć, T. Sadowski -Ewy, P. Korszla, P. Lewkowicz, P. Dziurka - diabełki oraz B. Kuśniewski – wąż. Nad całością akademii czuwali p. W. Sahadel oraz p. I. Blicharz.

Interesująco przedstawiał się program artystyczny zaprezentowany przez młodzież szkolą. Obejrzeć można było zabawną scenkę ukazującą rajskie spotkanie Adama i Ewy.  Kabaretowe występy „Ewek”, które bawiły wyglądem i niestandardowym zachowaniem, cieszyły się ogromnym uznaniem. Można również było posłuchać doskonale wokalnie przygotowane, przez p. B. Kiełbasę i p. A. Grel, dziewczyny z IIG, które profesjonalnie zaśpiewały lubiane przeboje na temat związków uczuciowych.

Akademia prowadzona była w atmosferze radości i zadowolenia, dobrej zabawy oraz kontynuowania wieloletniej tradycji szkolnej. Uczniowie ZS w Uhrze zaprezentowali swoje zdolności artystyczne i kabaretowe. Jednocześnie wykazali się poczuciem humoru i bez słów rozumieli się z gronem pedagogicznym.