Koledzy z Białorusi w Uhrze

 

27 października w Zespole Szkół w Uhrze gościły dzieci i młodzież polonijna z Minska na Białorusi. Młodzież białoruska uczestniczyła w lekcjach języka polskiego, historii i przyrody. Temat lekcji języka polskiego przygotowanej i prowadzonej przez Panią Annę Łysakowską to: „Co czuł i myślał zwiedzający groby na cmentarzu wojskowym”. Celem lekcji było poznanie zwyczajów obchodów Dnia Wszystkich Świętych w różnych krajach. Dzieci uczestniczyły w zabawie integracyjnej „ Kłębek przyjaźni” oraz interpretowały wiersz ks. Jana Twardowskiego” O spacerze po cmentarzu wojskowym”. Lekcja języka polskiego w kl. III Gimnazjum przygotowana i prowadzona przez Panią Iwonę Blicharz poświęcona była frazeologizmom. Uczniowie jak i zaproszeni goście zainteresowani tematyką zajęć potrafili wykorzystać wiedzę w grach i zabawach dydaktycznych w tworzeniu ról inscenizacji i rysunków. Temat lekcji historii w klasy II Gimnazjum prowadzonej przez Panią Alicje Ożóg- Tatara brzmiał: „ Sytuacja w Polsce i w Europie w XVI wieku”- powtórzenie wiadomości. Uczniowie mieli okazję usystematyzować swoje wiadomości poprzez różnorodne metody i formy pracy. Razem ze swoimi kolegami z Białorusi pracowali

w grupach rozwiązując krzyżówki. Analizowali teksty źródłowe dotyczące omówionych zagadnień, takich jak: reformacja, odrodzenie, wolna elekcja. Lekcja przebiegała w miłej atmosferze. Na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie z Białorusi brali w niej aktywny udział. Lekcja przyrody przygotowana i prowadzona przez Panią Barbarę Joachimowicz miała temat: „ Klimat Polski”. Dzieci zostały zapoznane z symbolami narodowymi Polski i Białorusi. Wskazywały na mapie Europy wymienione państwa i ich stolice. Panowała miła i serdeczna atmosfera. Dzieci z Mińska brały aktywny udział i chętnie wypowiadały się w języku polskim. W trakcie zajęć dokonano pomiarów meteorologicznych elementów pogody

i wykonano mapkę meteorologiczną. Posłużyły one jako część składowa gazetki ściennej. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Młodzież Białoruska uczestniczyła w rozgrywkach szkolnych- w grach i zabawach, w których również udział brała młodzież z Zespołu Szkół w Uhrze. Organizatorami zawodów byli Pan Zbigniew Pułajdowicz i Pani Beata Kiełbasa. Zarówno uczestnicy jak i goście otrzymali drobne nagrody rzeczowe. Następnie młodzież zjadła obiad we Młynie i zwiedziła wystawę obrazów, które młodzieży białoruskiej pokazywała Pani Teresa Chomik- Kazarian. Zaproszonym gościom bardzo się podobało i zaproszono Zespół Szkół w Uhrze na wizytę do Białorusi.

 

 

Powrót