Wizyta rodaków z Litwy

            Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół w Uhrze gościli w dniach 25–28.10.2010r. delegację uczniów i nauczycieli z Polskiej Barskuńskiej Szkoły Podstawowej  rejonu szyrwińskiego na Litwie.  Wszyscy członkowie delegacji są Litwinami polskiego pochodzenia, którzy kultywują mowę i tradycję swoich przodków z Polski. O sobie mówią, że są bogaci bo mają dwie ojczyzny Polskę , którą nazywają macierzą i Litwę   o której mówią  Ojczyzna. Warunki w jakich uczą się dzieci litewskie  wg opinii  uczniów  i  nauczycieli  bardzo  odbiegają  standardem  od   warunków w jakich  mogą  się uczyć  dzieci
w Uhrze  i dlatego tym chętniej przez trzy dni swojego pobytu  korzystali  z doskonałych warunków stworzonych uherskim dzieciom przez Samorząd Gminy Chełm a w szczególności z Sali gimnastycznej oraz doskonale wyposażonych pracowni przedmiotowych. Aktywnie uczestniczyli w lekcjach organizowanych przez nauczycieli z Zespołu Szkół w Uhrze. Były to specjalnie przygotowane zajęcia integrujące gości i gospodarzy z języka polskiego, matematyki, historii, geografii a także różnego typu zajęć artystycznych. Ku wielkiej radości uczniów z Zespołu Szkół w Uhrze do każdej klasy trafiły dostosowane wiekowo kilku osobowe grupy zagranicznych kolegów i dlatego łatwo nawiązywano  znajomości i przyjaźnie.
       W godzinach popołudniowych grono pedagogiczne zorganizowało atrakcyjne dla gości imprezy tj.:  święto pieczonego ziemniaka, ognisko z kiełbaską, dyskotekę, konkurs karaoke, ślubowanie klas I. Litewscy goście uczestniczyli również w próbie Zespołu Pieśni i Tańca Uherzacy działającego przy ZS
w Uhrze w czasie której oglądali polskie tańce narodowe i regionalne oraz uczyli się poloneza. W miłej
i przyjaznej atmosferze szybko mija czas i dlatego w czwartek 28.10.2010r. cała społeczność szkolna
z żalem uroczyście pożegnała miłych gości. Uczniowie poszczególnych klas wraz za swoimi wychowawcami i rodzicami wręczyli kolegom przygotowane przez siebie upominki, które będą przypominały im wspólnie spędzone chwile. W podziękowaniu za gorące przyjęcie litewscy koledzy przedstawili część artystyczną, na którą składały się wiersze
i pieśni patriotyczne a zakończyło wspólne odśpiewanie piosenki „ Wszyscy Polacy to jedna rodzina”. Uczniowie Zespołu Szkół w Uhrze otrzymali zaproszenie do odwiedzin na Litwie.
            Wizyta litewskiej delegacji z Polskiej Barskuńskiej Szkoły Podstawowej  rejonu szyrwińskiego
w Zespole Szkół w Uhrze mogła odbyć się dzięki wieloletniej współpracy szkoły
z Chełmskim oddziałem  Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz jej prezesem Panem Markiem Jaroszkiem.