Narodowe Święto Niepodległości  11 listopada.

    Zespół Pieśni i Tańca Gminy Chełm ,,Uherzacy’’, działający przy Zespole Szkół  w Uhrze wraz z kapelą ,,Kataryna’’ z  Gminnego Ośrodka Kultury w Żółtańcach przez dwa  weekendowe dni koncertowali na Ukrainie.

          W sobotę 13.XI.2010  miała miejsce uroczystość zorganizowana przez Towarzystwo Kultury Polskiej na Wołyniu im. T. Kościuszki z prezesem Niną Poremską oraz Chełmski Oddział Wspólnota Polska wraz z prezesem Markiem Jaroszkiem. Były to polonijne obchody Narodowego Święta Niepodległości  11 listopada.

W ramach tego święta  w Wołyńskim Obwodowym Teatrze Lalek odbył się uroczysty koncert w wykonaniu Uherzaków i Kataryny. Wśród gości byli przedstawiciele samorządu miasta Łucka i obwodu Wołyńskiego, a także kierownik wydziału do spraw współpracy z Polonią , konsul Krzysztof Sawicki. Na widowni zgromadzili się również  przedstawiciele Polonii na Ukrainie ze Stowarzyszenia

Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej i Towarzystwo Kultury Polskiej  im. T. Kościuszki. Obecnością swoją zaszczycili uroczystość również przedstawiciele białoruskiej, litewskiej i rosyjskiej mniejszości narodowej a także rodowici mieszkańcy Łucka. Natomiast w niedzielę 14.XI.2010 ,,Uherzacy’’ i  ,,Kataryna’’ zaproszeni zostali do występów gościnnych na IX Obwodowym Festiwalu Kultur Wołyńskich  Mniejszości Narodowych ,,Czujemy się jak jedna rodzina”. W Festiwalu tym uczestniczyli przedstawiciele: Rosjan, Węgrów, Czechów, Słowaków, Romów, Izraela, Litwy, Mołdawii , Niemiec i Polski. Bardzo liczna widownia gromko oklaskiwała występy Polaków. Artyści z Polski nagrodzeni zostali pamiątkowymi dyplomami oraz bukietami kwiatów .

Imprezy, które miały miejsce w miniony weekend oraz gorące przyjęcie na Ukrainie na długo zostaną w pamięci młodych artystów.